แกลลอรี่ - สบก.ติดตามความคืบหน้าการจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ