เอกสารรูปแบบการกลั่นกรองด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม โครงการ CC-GCF

เอกสารรูปแบบการกลั่นกรองด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม โครงการ CC-GCF

เอกสารรูปแบบการกลั่นกรองด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม และกรอบการจัดการสิ่งแวดล้อมและสังคม ภายใต้ข้อเสนอโครงการเสริมสร้างความสามารถในการรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย ด้วยการบริหารจัดการน้ำที่มีประสิทธิภาพและการเกษตรแบบยั่งยืน(Enhancing climate resilience in Thailand through effective water management and sustainable agriculture)

หมายเหตุ : อยู่ระหว่างการพิจารณาของบอร์ดกองทุนภูมิอากาศสีเขียว (GCF) ยังไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณแต่อย่างใด

ดาวน์โหลด

ก่อนหน้า

คู่มือการดูแลกำกับงานที่ปรึกษาทางด้านวิชาการ สำหรับงานจ้างที่ปรึกษา

ถัดไป

เอกสารรูปแบบการกลั่นกรองด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม